XVIII SYMPOZJUM                                  

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY                       

HYDROGEOLOGII                                          

Wrocław-Wojanów 08.11 – 10.11.2017

 KOMUNIKAT I

 KOMUNIKAT II


Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii organizowane jest od 1980 roku co dwa lata poprzez różne ośrodki akademickie i naukowe w kraju. Organizacja kolejnego - XVIII Sympozjum - została powierzona Środowisku hydrogeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Politechniką Wrocławską i Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Celem spotkań jest wymiana poglądów i doświadczeń specjalistów z uczelni i innych ośrodków naukowo-badawczych ale również z przedsiębiorstw i administracji.


XVIII Sympozjum odbędzie się na Dolnym Śląsku w terminie:


08.11. (środa) - 10.11.2017 (piątek).


Miejscem obrad będzie:

PAŁAC WOJANÓW w Wojanowie koło Jeleniej Góry

Wojanów 9, 58-508 Jelenia Góra, www.palac-wojanow.pl

GPS: N 50°52'35.45"E 15°48'50.80


Sponsor główny                                                                                                   Sponsor

Partnerzy: