Adresy i telefony kontaktowe:


Organizacja konferencji:

tel: 71 375-94-46

e-mail: sekretariat@wph2017.pl;


Publikacje:

tel: 71 375-92-88

e-mail: publikacje@wph2017.pl;