Rejestracja i opłata konferencyjna


Rejestracja na Sympozjum jest możliwa:

• za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi na stronie www.wph2017.pl w zakładce rejestracja.

• poprzez przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na adres e-mail: sekretariat@wph2017.pl

• poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres pocztowy:

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski

pl. M.Borna 9, 50-204 Wrocław

(z dopiskiem: Komitet Organizacyjny XVIII WPH 2017).

Opłata konferencyjna wynosi - do 31.05.2017:

• 1200 zł

• 950 zł (dla studentów i doktorantów)

Wpłata późniejsza w terminie 01.06. - 30.09.2017:

• 1400 zł

• 1100 zł (dla studentów i doktorantów)

Opłata konferencyjna zawiera koszty: udziału w Sympozjum
i sesji terenowej, pełnego wyżywienia, przerw kawowych, materiałów konferencyjnych.

Uwaga: opłata nie pokrywa kosztów noclegów.

Koszt noclegów:

- w pokoju 1 - osobowym: 180 zł/nocleg,

- w pokoju 2, 3, 4 - osobowym: 120 zł/nocleg.

Opłatę konferencyjną należy wnieść za pomocą przelewu bankowego na konto:

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Uniwersytet Wrocławski

ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław

BZ WBK SA IV O/Wrocław nr: 84 1090 2503 0000 0001 1407 8692

W tytule opłaty koniecznie należy podać:

„WPH 2017, imię i nazwisko osoby, za którą dokonano wpłaty, Konferencja 7003/2290/16

WARUNKI WYCOFANIA ZGŁOSZENIA:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Sympozjum należy zgłaszać na adres pocztowy organizatora lub e-mailem na adres:

sekretariat@wph2017.pl

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej w wysokości 80% wpłaconej sumy, nie później jednak niż do 30 września 2017 r. Po tym terminie wpłaty nie będą podlegać zwrotowi. Istnieje możliwość zamiany uczestnika.


Formularze do pobrania


Formularz online

Skontaktuj się z nami