Tematyka XVIII Sympozjum WPH


  • zasoby wód podziemnych w warunkach zmian klimatycznych
  • nowe metody i rozwiązania w badaniach wód podziemnych
  • wody mineralne, lecznicze, termalne i kopalniane
  • eksploatacja wód podziemnych i monitoring zasobów wodnych
  • jakość wód podziemnych
  • wody podziemne we współczesnym społeczeństwie
  • badania regionalne i modelowanie