Komitet Naukowy


 Przewodniczący:                                  

prof. dr hab. Stanisław Staśko


 V-ce przewodniczący:                         

prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski

dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr.

dr Małgorzata Woźnicka


 Sekretarz:                                          

dr Sebastian Buczyński


 Członkowie                                           

dr hab. Grzegorz Barczyk
dr hab. Przemysław Bukowski, prof. GIG
dr hab. inż. Kazimierz Burzyński
dr hab. inż. Józef Chowaniec, prof. PIG-PIB
dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński
prof. dr hab. Jan Dowgiałło

dr hab. Krzysztof Dragon, prof. UAM

dr hab. inż. Robert Duda
dr hab. inż. Marek Duliński
prof. dr hab. Józef Górski
dr hab. Jacek Gurwin, prof. UWr.
dr hab. Włodzimierz Humnicki

dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc
dr hab. Ewa Kmiecik, prof. AGH
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski
dr hab. inż. Ireneusz Kajewski

dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec
dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW
dr hab. Krzysztof Labus, prof. PŚ

prof. dr hab. Paweł Marek Leśniak

dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG
prof. dr hab. Aleksandra Macioszczyk
prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina

prof. dr hab. Jerzy Małecki

prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski 

prof. dr hab. Marek Marciniak

dr hab. Janusz Michalak
prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
prof. dr hab. inż. Jacek Motyka
prof. dr hab. inż. Marek Nawalany
prof. dr hab. Nestor Oszczypko
prof. dr hab. Bronisław Paczyński
dr hab. inż. Adam Postawa

dr hab. Jan Prażak

dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres
prof. dr hab. Jan Przybyłek

dr hab. Tadeusz Przylibski, prof. PWr.
dr hab. inż. Lucyna Rajchel
dr hab. inż. Marek Rogoż, prof. GIG

prof. dr hab. inż. Andrzej Różkowski
dr hab. inż. Jacek Różkowski, prof. UŚ

dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca
prof. dr hab. Andrzej Sadurski
prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska-Plewa
prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański

dr hab. inż. Jacek Szczepiński
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. PG
dr hab. Robert Tarka
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. AGH
dr hab. Andrzej Witkowski, prof. UŚ