Komitet Organizacyjny


  Przewodniczący:                               

dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr.


  V-ce przewodniczący:                        

dr hab. Jacek Gurwin, prof. UWr.


  Sekretarz:                                           

dr Mirosław Wąsik


  Członkowie:                                        

dr Michał Rysiukiewicz

dr Lech Poprawski

mgr Aleksandra Kosowska

mgr Marta Buczyńska


  Adresy i telefony kontaktowe:         

Organizacja konferencji:

tel: 71 375-94-46

e-mail: sekretariat@wph2017.pl;


Publikacje:

tel: 71 375-92-88

e-mail: publikacje@wph2017.pl;