Nowe prawo wodne w kontekście hydrogeologii - Hubert Schwarz

Ujęcia wód dla aglomeracji miejskiej Wrocławia - Stanisław Staśko

Zastosowanie metod nieinwazyjnych w badaniach środowiska wodnego i jako input do zintegrowanych  modeli - Maciej Lubczyński

Stan zasobów wód podziemnych - Małgorzata Woźnicka