Patronat


  J.M. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

prof. dr hab. Adam JezierskiJ.M. Rektor Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Główny Geolog Kraju

prof. dr hab. Mariusz Orion JędrysekDyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego

Państwowego Instytutu Badawczego

dr Sławomir Grzegorz Mazurek